loader image
Teknik Mekatronika

Staf dan Pengajar

H. PRIN PUJIANTO
ADIE CANDRA SURYA PUTRA
AG. EKO PURWANTO ARIBOWO
ALEXANDER ARIANTONO NUGROHO
ANA NINGSIH
ANGELA PADMA DEWI DANDAWATI
ANGGY YUANDARI
CHATARINA ADJENG APRILLIASARI
DIK HANDOKO
FENTY PANDANSARI
HIZKIA URIANTO KOAGOUW
HOEDI PRASETYO
IGN. R. HARYOSUPROBO
JOHAN WANDI WICAKSONO
LARAS PRASETYO ADHI
MARDIATNO
MARIA MARCELINA WIDYASTUTI
NURHADI KUSUMO YUWONO
RUDI KRISTIANTO
YOHANES SUGIARTO
YOSUA KUSUMA NEGARA
YUSTINA TRITULARSIH